Formularz zapisów na zajęcia indywidualne

Dzięki ActiveNow możesz z łatwością dodać na swoją stronę internetową formularz z zapisami na zajęcia indywidualne. Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia  – Zapisy online.

Masz dwie możliwości:

  1. Ogólny formularz zapisowy, zanim masz ustalone harmonogramy prowadzących – więcej przeczytasz TUTAJ
  2. Formularz zapisowy na już z góry ustalone dostępne terminy u prowadzących

Ważne* Drugi formularz będzie dostępny tylko jeżeli masz uruchomioną opcję zajęć cyklicznych indywidualnych w zakładce Ustawienia – Ogólne – Dodatkowe funkcjonalności.

Jak wprowadzić zajęcia, by był na nie możliwy zapis przez formularz?

Z poziomu zakładki Kalendarza lub Grup wybieramy +Dodaj zajęcia, Zajęcia cykliczne indywidualne.

Aby dodawane przez Ciebie informację pojawiły się na formularzu konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  1. Nie przypisuj do zajęć żadnego uczestnika
  2. Dodaj prowadzącego
  3. Ustaw termin zajęć (dzień i godzina)

Możesz oczywiście wprowadzić też pozostałe informacje jak lokalizacja czy cena, natomiast nie jest to obowiązkowe, by zajęcia były dostępne w formularzu.

Gdzie znaleźć formularz i jak go skonfigurować?

Formularz znajdziesz w zakładce Ustawienia – Zapisy online. Pojawią się tam wszystkie zajęcia indywidualne, które spełniły powyżej wymienione warunki.

Konfiguracji formularza możesz dokonać wg instrukcji TUTAJ.

Pamiętaj też, że w formularzu masz możliwość wymagania zaliczki podczas zapisu.

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

a) Pobrać pełną opłatę za zajęcia

Klient będzie musiał zapłacić tyle ile wynosi pierwsza płatność na danych zajęciach ( w zależności od wybranego sposobu rozliczania może to być cena jednych zajęć, miesiąca, rata, czy pełna opłata). Wystarczy w Edycji formularza rozwinąć pole Akcje po wypełnieniu formularza i zaznaczyć Płatności podczas zapisów online.

b) Pobrać zaliczkę

Jeśli chcesz, aby klient przy zapisach musiał zapłacić inną kwotę, zaznacz kwadrat w polu Stała wysokość zaliczki i wpisz wysokość zaliczki. (ta kwota będzie obowiązywać przy zapisach do wszystkich zajęć indywidualnych).

Co się dzieje po dokonanym zapisie?

Zapisany klient pojawia się w zakładce Oczekujące zapisy – więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Po zaakceptowaniu danej osoby, data rozpoczęcia zajęć automatycznie ustawi się na datę najbliższych zajęć.

Gotowe.