Jak dodać dodatkowy impuls do odrabiania zajęć?

Co w przypadku, jeśli w wyjątkowej sytucji uczestnicy nie mogą w danym terminie odrobić zajęć? Możesz przyznać im dodatkowy impuls.

Dodawanie impulsu

Wejdź zakładkę Uczestnicy, następnie wybierz osobę, której chcesz przyznać dodatkowy impuls. Na samym dole znajduje się sekcja Odrabianie nieobecności. Po prawej stronie znajdziesz przycisk Przyznaj dodatkowy impuls.

W momencie przyznawania, wybierz datę do której dany impuls będzie ważny.