Jak wprowadzić karnety ?

Wiele szkół sprzedaje Klientom t.zw. karnety, które pozwalają przez określony okres czasu wejść na wybrane zajęcia, wtedy kiedy najbardziej im pasuje

Z ActiveNow możecie w pełni zarządzać karnetami. Poniżej opis jak

Krok 1 – Włączenie karnetów w Waszej szkole

Aby mieć możliwość konfiguracji ustawień dotyczących karnetów należy wejść w zakładkę Ustawienia-> Ogólne -> Dodatkowe funkcjonalności i przy polu Wejścia na zajęcia oparte o karnety przesunąć przycisk na TAK. W menu pojawi się wtedy nowa zakładka Karnety.

Krok 2 – Konfiguracja karnetów

Nowy typ karnetu

Stworzyć możemy wiele typów karnetów, np: open, weekendowy, wieczorowy, poranny.

Aby dodać nowy top karnetu wejdź w zakładkę Karnety -> Konfiguracja karnetów-> Dodaj nowy typ karnetu.

Nowa konfiguracja karnetu

Każdy typ karnetu, może mieć kilka konfiguracji, np: 10 wejść ważne przez miesiąc, 20 wejść ważne przez 2 miesiące itp.

Aby dodać nową konfigurację, kliknij Dodaj konfigurację i ustal liczbę wejść, cenę i okres ważności.

Krok 3 – Ustalenie, które karnety obowiązują w danej grupie

Dodając karnety np. open, poranny, wieczorowy ważne jest aby odpowiednio dopasować je do grup, w których będą obowiązywać. Aby to zrobić należy wejść w grupę kliknąć Edytuj zajęcia -> Karnety -> Uznawane rodzaje karnetów. 

Krok 4 – Sprzedaż karnetów

Aby sprzedaż Klientowi karnet, wejdź w zakładkę Karnety -> Dodaj karnet. W tym miejscu możemy wybrać rodzaj karnetu, dopasować klienta  i ustalić pierwszy dzień ważności.

Płatność za karnet zostanie naliczona klientowi pierwszego dnia jego obowiązywania.

Krok 5 – Wejście z karnetu

Aby zaznaczyć obecność  klienta korzystającego z karnetów należy wejść w Kalendarz, kliknąć na daną grupę i wybrać Wejścia z karnetu. Pokażą nam się wszystkie osoby posiadające karnet obowiązujący w wybranej grupie. Aby zaznaczyć obecność wystarczy przesunąć pasek przy kliencie na TAK.