Jak wprowadzić tematy zajęć lub zadać prace domowe poprzez ActiveNow?

Dzięki ActiveNow nie umknie Ci zarówno jaki był temat zajęć dwa tygodnie temu oraz jakie było zadanie domowe! Do rejestrowania tego typu kwestii wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Konfiguracja pól własnych dla zajęć

Pola własne dla zajęć można dowolnie konfigurować przez wejście w Ustawienia, następnie w zakładkę Ogólne i przejść do sekcji Ustawienia pól i wybrać przycisk Edytuj pola dotyczące zajęć.

W tym oknie można dowolnie konfigurować pola własne np. tematy zajęć czy prace domowe.  Również tutaj określamy ich widoczność dla klienta oraz instruktora.

Jak prowadzący może wprowadzić temat zajęć bądź zadanie domowe?

Wprowadzić powyższe informacje można z panelu menedżera bądź instruktora.
Z panelu menedżera należy odnaleźć w kalendarzu odpowiednie zajęcia oraz wybrać opcję Zarządzaj tymi zajęciami.


W tym miejscu również możesz zarządzać odwołaniami i odrabianiami (dowiedz się więcej TUTAJ) oraz zastępstwami (dowiedz się więcej TUTAJ).

Z panelu instruktora działa to na podobnej zasadzie – należy znaleźć w kalendarzu odpowiednie zajęcia i kliknąć na nie.

Co ważne – wprowadzone dane, np. temat zajęć, mają zastosowanie tylko i wyłącznie do konkretnych zajęć, a nie całego ich cyklu.

Jak klient może sprawdzić temat zajęć bądź zadanie domowe?

Po zalogowaniu się do panelu klienta można zobaczyć temat zajęć oraz zadanie domowe (wraz z innymi skonfigurowanymi polami) w zakładce Najbliższe zajęcia.


Również można przejrzeć poprzednie i nadchodzące tematy po naciśnięciu przycisku Pokaże moje wszystkie zajęcia.