Jak wprowadzić własną treść maili wysyłanych przez ActiveNow?

Aby edytować treść zaproszenia do ActiveNow należy przejść w zakładkę Ustawienia -> Komunikacja. Tam znajduje się sekcja Treści maili – zaproszenie do systemu Activenow.

Aby edytować emaila z potwierdzeniem zapisu na zajęcia należy wejść w Ustawienia, następnie wybrać zakładkę Zapisy online i w sekcji Formularze zapisu kliknąć w edycję przy odpowiednim formularzu. Tam znajduje się pole Akcje po wypełnieniu formularza.