Jak zapisać się na odrabianie zajęć przez panel klienta?

Klient przez swój panel może z łatwością zapisać się na odrabianie zajęć. Wystarczy, że po kliknięciu w pasek Odrabianie nieobecności znajdzie odpowiednie, a następnie naciśnie przycisk Zapisz się.

Które zajęcia zostały odrobione?

Dodatkowo, klient może sprawdzić, które zajęcia już odrobił, a które pozostały jeszcze do odrobienia.

Wystarczy, że będąc w zakładce Zgłoszone nieobecności znajdzie sekcję Twoje zgłoszone nieobecności. 

W tym miejscu znajdzie listę swoich zgłoszonych nieobecności, informacji, które z nich już zostały odrobione, a które jeszcze nie.

 Zajęcia z grup, które zostały już zakończone mają informację, że nie wykorzystano ich w terminie.