Jak zmienić widoczne pola w profilu klienta?

W ActiveNow samemu możesz wybrać, które informacje o kliencie są dla Ciebie najistotniejsze i chcesz mieć do nich dostęp.

Pozwalamy modyfikować pola widoczne w tabeli wszystkich klientów oraz w widoku grupy

Lista wszystkich klientów

Uczestnicy, kliknij przycisk Pokaż inne pola. Wybierz pola, które chcesz widzieć. Po aktualizacji będą one widoczne w tabeli. Będzie też można na ich podstawie sortować oraz wyszukiwać w tabeli.

Widok grupy

Po wejściu w Szczegóły grupy, odnajdź sekcję Uczestnicy i naciśnij przycisk Pokaż inne pola. Po aktualizacji będą one widoczne w tabeli.