Jakie funkcje są dostępne dla szkoły przy odrabianiu zajęć?

Dzięki AcitveNow możesz w bardzo łatwy sposób zarządzać odrabianiem zajęć przez Twoich klientów.

Jak to działa?

Klienci zgłosić mogą z wyprzedzeniem swoją nieobecność i dostać dzięki temu ‚impuls’ na odrabianie. Następnie z listy propozycji mogą wybrać kiedy odrobić zajęcia.

Włączenie funkcji zarządzania odrabianiem

Po rejestracji szkoły w systemie ActiveNow funkcje „odwoływania” i „odrabiania” zajęć są domyślnie wyłączone. Aby dać rodzicom możliwość odwoływania i odrabiania zajęć, należy włączyć tę opcję w Ustawieniach. W wyniku tego powstaje nam nowa zakładka:

Zarządzanie odrabianiem zajęć

W powyższej zakładce możemy włączyć i wyłączyć opcje, czy rodzic może:

  1. samodzielnie odwołać zajęcia (zgłosić swoją nieobecność)
  2. samodzielnie zapisać się na odrabianie na inny termin.

Sezony odrabiania zajęć

Kolejna karta to zarządzanie sezonami odrabiania. O co chodzi?

Jeśli przyznacie swoim klientom maksymalnie 5 możliwości odrobienia zajęć na semestr, to dobrze byłoby gdyby w kolejnym semestrze licznik się ‚wyzerował’. Właśnie dlatego dodać możecie osobne sezony odrabiania i ustalić dla nich:

  1. limity odrabiań
  2. jak wcześnie nieobecność musi zostać zgłoszona, żeby została uznana
Co dzieje się z odrabianiami po ‚wyzerowaniu’ się licznika?

Jeżeli Wasi klienci odwołają obecność na zajęciach ostatniego dnia w sezonie- zapisanie się na nowy termin odrabiania nie będzie możliwe. Aby zapisać się na odrabianie w takiej sytuacji klient powienien kontaktować się bezpośrednio z Wami.

Indywidualne informacje o odrabianiu zajęć

W ekranie uczestnika, widzimy:

  • ile ma dostępnych zajęć do odrobienia w danym sezonie,
  • ile terminów do odrabiania zostało już wykorzystane,
  • które zajęcia rodzic już odwołał w danych sezonie (zajęcia z poprzedniego sezonu widoczne są na szarym tle).

Klienci szkoły również będą widzieć powyższe informacje po zalogowaniu do panelu klienta.