Konfiguracja ocen w e-dzienniku

Dodawanie pola oceny w e-dzienniku

Jako Menedżer możesz dodawać nowe pola, które umożliwią Ci wpisywanie ocen dla uczestników zajęć bezpośrednio przy konkretnych zajęciach.

W celu dodania pola oceny przejdź do zakładki:
USTAWIENIA → USTAWIENIA PÓL → E-dziennik edytuj pola dotyczące uczestnika
Dodaj nowe pole, w którym określisz nazwę (np. kartkówka, sprawdzian, aktywność itp.), typ pola, widoczność, możliwość edycji dla Panelu Klienta i Prowadzącego. Następnie potwierdź, czy chcesz wprowadzić te pola do wszystkich aktualnych zajęć cyklicznych.

Wprowadzenie i edycja pól oceny poszczególnych zajęć

Jeżeli potrzebujesz w danych zajęciach wprowadzić więcej pól na oceny lub też poszczególne pola są niepotrzebne w kursie – możesz dostosować oceny w szczegółach konkretnej grupy. W celu wprowadzenia bądź edycji pola oceny poszczególnych zajęć przejdź do zakładki:

KALENDARZ → Wybierz zajęcia → Szczegóły grupy → E-dziennik – edytuj pola dotyczące uczestnika.

Wprowadzanie oceny jako Administrator systemu

Jako Administrator systemu masz pełny dostęp do ocen Twoich klientów. W celu ich dodania bądź edycji, przejdź do zakładki:

UCZESTNICY → Wybierz uczestnika → Wybierz zajęcia → Pokaż pola e-dziennika

Jeżeli chcesz sprawdzić, jak dodać ocenę jako prowadzący

Przejdź do artykułu https://help.activenow.io/knowledgebase/wpisywanie-ocen-do-e-dziennika-przez-prowadzacego/

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak uczestnik może sprawdzić swoją ocenę

Przejdź do artykułu https://help.activenow.io/knowledgebase/oceny-w-panelu-klienta/