Konfiguracja tpay

Uwaga! Aby móc wypłacać środki z konta Tpay niezbędna jest weryfikacja, która może potrwać nawet 2-3 tygodnie.

Krok 1- Uruchomienie płatności online

Aby uruchomić płatności online przejdź w Ustawienia. W sekcji Dodatkowe funkcjonalności włącz Możliwość płatności online.

Krok 2 – Ustawienia płatności

W panelu szkoły ActiveNow, wejdź w Ustawienia > Płatności online

Uaktywnij Możliwość płatności online.

Pojawi się możliwość aktywacji w trzech miejsach w systemie. Wybierz te, które chcesz stosować

 • Płatności poprzez panel klienta: Aktywacja tej opcji wyświetli Twoim klientom w ich panelu przycisk umożliwiający dokonanie płatności online
 • Płatności poprzez wiadomość email: Aktywacja tej opcji pozwoli Ci wysyłać do klientów email’e z linkiem do płatności. Wysyłać taką wiadomość możesz w panelu Uczestnicy zaznaczając wybranych Klientów oraz w konkretnym Uczestniku poprzez przycisk Wyślij linka do płatności.
 • Płatności podczas zapisów online: Klienci, którzy zarejestrują się na zajęcia poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na Twojej stronie, będą odsyłani do płatności. Dokonanie płatności automatycznie zagwarantuje im miejsce na zajęciach

Krok 3 – Rejestracja w Tpay

Aktywacja płatności online wymaga zawarcia umowy między Twoim klubem / szkołą, a Tpay – firmą obsługującą płatności. Aby to zrobić naciśnij przycisk Zarejestruj się w Tpay. Zostaniesz następnie przekierowany do formularza rejestracyjnego Tpay, gdzie należy podać adres mailowy, imię i nazwisko a później zatwierdzić.

Po zatwierdzeniu otrzymasz maila, by potwierdzić rejestrację i zostaną Ci przesłane dane do logowania.

Krok 4 – Aktywacja Tpay

Aby móc swobodnie korzystać z płatności online, konieczna jest jeszcze aktywacja konta. Możliwość przyjmowania płatności będzie możliwa dopiero po zweryfikowaniu konta. Do aktywacji konta Tpay wymagane będzie:

1. Uzupełnienie formularza danymi.

Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto w Tpay, a następnie kliknij w “Zweryfikuj konto”. 

Podczas podawania strony internetowej należy umieścić:

 • activenow.io
 • app.activenow.io
 • adres swojej strony internetowej, jeżeli taka jest

2. Wgranie dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty można pobrać przy wypełnianiu danych:

3. Udostępnienie regulaminu i polityki prywatności

W ramach obsługi płatności są wymagane regulamin i polityka prywatności, zawierające odpowiednie zapisy:

 1. Regulamin:
 • wskazanie Twoich pełnych danych jako sprzedawcy ( nazwa działalności, adres działalności, NIP, REGON),
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Polityka prywatności:

 • cel i zakres przetwarzania danych,
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
 • pełne dane administratora danych osobowych  (nazwa działalności, adres działalności, NIP, REGON)
 • dane kontaktowe.

Przykłady wymaganych zapisów znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli płatności będą przyjmowane poprzez indywidualną stronę internetową zintegrowaną z systemem activenow prosimy o zamieszczenie ww. dokumentów w widocznym miejscu na stronie oraz wskazanie adresu Państwa strony i adresu app.activenow.pl na Panel Tpay.  

Jeżeli płatności będą przyjmowane wyłącznie poprzez aplikację app.activenow prosimy o wskazanie na Panelu Tpay dokładnego linka do Państwa podstrony w aplikacji ActiveNow, pod którym można dokonać zapisu na zajęcia i gdzie widoczny jest regulamin świadczenia usług i polityka prywatności dotyczące Państwa działalności. 

W celu przyspieszenia weryfikacji, ww. dokumenty można też przesłać na adres: weryfikacja@tpay.com.

Jeżeli przy pierwszej wysyłce dokumentacji czegoś zabrakło – po uzupełnieniu i przesłaniu wymaganych danych proces weryfikacji zaczyna się na nowo.

4. Dokonanie opłaty aktywacyjnej

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy wykonać opłatę aktywacyjną o wysokości 10 zł, co jest jednoznaczne z przekazaniem danych do zweryfikowania. Ważne – płatność musi być dokonana z konta firmowego!

Uwaga: w tym kroku akceptujesz także Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych.

Po kliknięciu Wykonaj opłatę aktywacyjną zostaniesz przekierowany do Panelu Płatności. Do czasu zaksięgowania przelewu, w panelu nadal będzie widoczny przycisk Zweryfikuj konto, jednak po jego kliknięciu pojawi się komunikat informujący, że przelew oczekuje na zaksięgowanie.

Po zaksięgowaniu przelewu przycisk Zweryfikuj konto nie będzie już widoczny.5. Próbna płatność

Gdy dokumenty przejdą poprawną weryfikację, konto zmienia status na „Aktywny”. Tryb testowy jest nadal włączony. Następnie dostaniesz e-mail z informacją o poprawnej weryfikacji konta i możliwości przyjmowania płatności. Warto wykonać próbną płatność, by sprawdzić jak działa konfiguracja. Po zrealizowaniu takiej płatności, w opisie płatności będzie napisane ‘Płatność testowa’  i zostanie ona usunięta z systemu po 48h.

6. Poprawna weryfikacja

Moment poprawnego zweryfikowania konta jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usług płatniczych.

Dodatkowe informacje: Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że jakichś danych lub dokumentów brakuje lub są niepoprawne, dział weryfikacji odrzuci daną sekcję, wybierze powód odrzucenia oraz doda odpowiedni komentarz (jeśli powód odrzucenia będzie niejasny). W każdej sekcji jest także możliwość poproszenia o wgranie wymaganego pliku.


W tym wypadku otrzymasz informację e-mail o konieczności uzupełnienia brakujących danych w Panelu Odbiorcy Płatności.
Komunikat o konieczności uzupełnienia danych pojawi się po zalogowaniu, po jego zatwierdzeniu otworzy się formularz weryfikacyjny z zaznaczonymi na czerwono polami do uzupełnienia.

KROK 5 – Wyłączenie trybu testowego

Aby przyjmować realne płatności, trzeba wyłączyć tryb testowy w Panelu Odbiorcy Płatności → Ustawienia → Tryb testowy.

Uwaga! Nie ma możliwości ponownego wypełnienia formularza weryfikacyjnego.

Krok 6 – Integracja Tpay z ActiveNow

Po zarejestrowaniu się w Tpay poprzez link rejestracyjny – informacje na temat Tpay ID oraz kodu bezpieczeństwa wypełnią się w ActiveNow automatycznie.

Krok 7 – Korzystanie z płatności Tpay

Proces konfiguracji został zakończony, a Ty możesz już przyjmować płatności od swoich klientów online.

#tpay #płatności #online #on-line #weryfikacja #zweyfikowany #weryfikacji #zweyfikować #zweyfikowane #konto