Podsumowanie liczby godzin/zajęć na danym poziomie zaawansowania

Przejdź do sekcji Raporty -> Generator podsumowań

  • Następnie ustaw kategorie: Poziomy – liczba godzin oraz okres, jaki ma obejmować raport np. wrzesień – październik,
  • kliknij wygeneruj raport.

W podobny sposób można stworzyć raport z liczbą zajęć na danym poziomie:

Przejdź do sekcji Raporty -> Generator podsumowań

  • Następnie ustaw kategorie: Poziomy – liczba zajęć oraz okres jaki  ma obejmować raport np. wrzesień – październik
  • kliknij wygeneruj raport.

#generator #podsumowań #raporty #podsumowanie #liczba #zajęć #godzin #poziom #zaawansowania