Przenoszenie uczestnika między grupami

Po rozpoczęciu zajęć jeden z Twoich uczestników chce jednak zmienić grupę? Możesz teraz to zrobić w łatwy sposób poprzez ActiveNow!

1. Z zakładki Uczestnicy

Przejdź do zakładki Uczestnicy i wybierz konkretnego klienta. Po wejściu w jego profil znajdź sekcję Zajęcia cykliczne. Po prawej stronie znajdziesz przycisk Zmień grupę.  

Wybierz, z której grupy chcesz go przenieść. Po otworzeniu nowego okienka wybierz termin przeniesienia i grupę, do której go przepisujesz.

2. Z profilu konkretnej Grupy

Wybierz z poziomu Kalendarza bądź z zakładki Grupy interesujące Cię zajęcia. Następnie w szczegółach grupy przejdź do sekcji Uczestnicy. Wybierz osobę, którą chcesz przenieść.

Po otworzeniu się nowego okienka wybierz termin, w którym ma być przeniesiony i grupę, do której będzie przeniesiony.

WAŻNE:  Uczestnik zostanie wypisany ze starej grupy dzień wcześniej niż wprowadzona przez Ciebie data. Do nowej grupy dopisany będzie od wprowadzonej daty.

Czy przy zmianie grupy uczestnikowi naliczy się podwójna opłata?

Jeżeli w obu grupach jest taki sam sposób płatności (za całość lub miesięczne) oraz w obu grupach jest ta sama cena, to przy zmianie grupy system naliczy zniżkę w wysokości jednej opłaty. W ten sposób wyrówna się podwójna opłata.

#przenieść #przenoszenie #uczestnik #klient