Wypisanie się uczestnika z zajęć podczas ich trwania

Po rozpoczęciu zajęć jeden z Twoich uczestników chce jednak wypisać się z zajęć? Możesz to oznaczyć w systemie na dwa sposoby!

Z zakładki Uczestnicy

Przejdź do zakładki Uczestnicy i wybierz konkretnego klienta. Po wejściu w jego profil znajdź sekcję Zajęcia cykliczne. Po prawej stronie znajdziesz przycisk Wypisz.

Wybierz, z której grupy chcesz go wypisać, następnie po otworzeniu się nowego okienka wybierz termin w którym ma być wypisany z zajęć i zatwierdź zmiany.

Ważne: Jeśli będą to zajęcia indywidualne, zamiast przycisku Wypisz pojawi się Zakończ zajęcia, ponieważ po wypisaniu uczestnika, nie będą one pokazywać się w kalendarzu w kolejnych terminach.

Z zakładki Grupy

Przejdź do zakładki Grupy i wybierz grupę z której chcesz klienta wypisać. Wybierz Edycję zajęć. W sekcji Uczestnicy zaznacz checkbox przy Zmień daty i zmień końcową datę na ostatni dzień zajęć uczestnika. Naciśnij Zapisz.

 

Wolne miejsca w miesiącu

Po wypisaniu uczestnika z zajęć, automatycznie zwalniają się miejsca na odrabiania czy zapisanie nowego uczestnika.

Przejdź do ekranu zajęć, aby zobaczyć ile wolnych miejsc jest na zajęciach w każdym miesiącu. Taki widok pojawia się tylko jeśli są różnice pomiędzy miesiącami.

Wszyscy uczestnicy, którzy nie chodzą już na zajęcia oznaczeni są na szaro.

#wypisać #wypisał #uczestnik #uczestnika #klient #klienta