Uczestnik wypisał się z zajęć podczas ich trwania. Jak oznaczyć to w systemie?

Wypisanie uczestnika

Otwórz ekran zajęć i wybierz ‚Edycja’. W panelu ‚Uczestnicy’ przesuń suwak przy ‚Zmień daty’ i zmień końcową datę na ostatni dzień zajęć uczestnika. Naciśnij ‚Zapisz’

Image%202018 01 18%20at%201.03.07%20pm

Zapisanie uczestnika

Podobnie jak przy wypisaniu, wpisz odpowiednią datę jako początkową dla uczestnika, który zaczyna chodzić na zajęcia podczas ich trwania

Przerwa (np. przez kontuzję)

Jeśli uczestnik potrzebuje zrobić przerwę w zajęciach, należy dodać go dwukrotnie – tak aby nie był zapisany podczas przerwy. Na przykład uczestnik poniżej ma przerwę na cały styczeń

Image%202018 01 18%20at%201.05.14%20pm

Wolne miejsca w miesiącu

Po wypisaniu uczestnika z zajęć, automatycznie zwalniają się miejsca na odrabiania czy zapisanie nowego uczestnika.

Przejdź do ekranu zajęć, aby zobaczyć ile wolnych miejsc jest na zajęciach w każdym miesiącu (taki widok pojawia się tylko jeśli są różnice pomiędzy miesiącami)

Wszyscy uczestnicy, którzy nie chodzą już na zajęcia oznaczeni są na szaro

Image%202018 01 18%20at%201.06.19%20pm