Upewnienie się, że na zajęciach jest sprawdzana obecność

Praca z dziećmi to duże wyzwanie – by je jeszcze ułatwić instruktorom można zdefiniować specjalne pole dotyczące sprawdzania obecności. Dzięki temu, będzie ono im przypominało, by sprawdzili na zajęciach obecność.

Jak zdefiniować pole sprawdzania obecności?

Jest to pole własne zajęć. Więcej o nich można poczytać TUTAJ.

W naszym przypadku takie pole definiowalibyśmy tak:

Jak instruktorzy mogą zaznaczyć, że obecność została sprawdzona?

Wystarczy, że instruktor w kalendarzu kliknie w zajęcia. Następnie po sprawdzeniu obecności, zaznaczy zdefiniowane przez nas pole.

Jak menedżer szkoły zweryfikuje, że obecność sprawdzono?

Menedżer do zweryfikowania, czy instruktor sprawdził obecność powinien wybrać interesujące go zajęcia, kliknąć na nie i wybrać przycisk Zarządzaj tymi zajęciami. Następnie w kolejnym oknie pojawi się to pole.

Screen Recording 2022-02-17 at 08.43.28.25 AM

#inne #obecność