W jaki sposób prowadzący mogą opisywać postępy uczestników zajęć?

ActiveNow pozwala zarządzać, które pola przy kliencie są widoczne / edytowalne przez klientów i prowadzących w ich panelach.

Konfiguracja pola Postępy

Wejdź w Ustawienia – Ogólne, i odnajdź sekcję Własne pola i naciśnij Edytuj pola przy kliencie

Dodaj pole Postępy o typie Długi tekst. Zezwól na wgląd poprzez panel klienta oraz na edycję poprzez panel prowadzącego.

Wprowadzenie postępów poprzez panel prowadzącego

Po nadaniu możliwości edycji pola, w panelu prowadzącego pojawi się możliwość podglądu uczestników uczestniczących w jego zajeciach
Pola, które prowadzący może edytować będą oznaczone ikoną ołówka

Po opisaniu postępów, będą one widoczne w panelu klienta.

Podgląd postępów przez uczestnika / rodzica

W części Moje dane w panelu klienta, w sekcji Pozostałe informacje pojawi się wprowadzony przez prowadzącego opis postępów.

Jeśli klient może edytować pola, także dostanie taką możliwość