Zarządzanie odwołaniami zajęć

Jeżeli w Twojej szkole odwołania i odrabianie zajęć jest możliwe, to w ActiveNow można zarządzać tym w łatwy sposób.

Jak włączyć Zarządzanie odwołaniami zajęć?

Wystarczy przejść do Ustawień, następnie w zakładce Ogólne przejść do sekcji Dodatkowe funkcjonalności i włączyć Zarządzanie odwołaniami i odrabianiem zajęć.

Jak wejść do panelu zarządzania odwołaniami zajęć?

W Kalendarzu należy wybrać interesujące nas zajęcia, a następnie wybrać opcję Zarządzaj tymi zajęciami.

Również można sprawdzić odwołania i odrabianie konkretnego uczestnika. Należy przejść do Uczestników, a następnie wybrać interesująca nas osobę.

Jak zaproponować klientowi odrobienie zajęć?

O tym można przeczytać w tym ARTYKULE.

Czy klient może odwoływać bądź zapisywać się na odrabianie?

Tak, jeśli jako szkoła chcesz dać klientom taką możliwość to należy przejść do Ustawień, następnie do zakładki Ogólne i w sekcji Ustawienia i odrabiania można to ustawić.