Zarządzanie zgłaszaniem nieobecności

Jeżeli w Twojej szkole zgłaszanie nieobecności i późniejsze odrabianie zajęć jest możliwe, to w ActiveNow można zarządzać tym w łatwy sposób.

Jak włączyć Zarządzanie zgłaszaniem nieobecności i zapisami na odrabianie zajęć?

Wystarczy przejść do Ustawień, następnie w zakładce Ogólne przejść do sekcji Dodatkowe funkcjonalności i włączyć Zarządzanie zgłaszaniem nieobecności i zapisami na odrabianie zajęć.

Jak wejść do panelu zarządzania zgłoszonymi nieobecnościami na  zajęciach?

W Kalendarzu należy wybrać interesujące nas zajęcia, a następnie wybrać opcję Zarządzaj tymi zajęciami.

Również można sprawdzić zgłoszone nieobecności i odrabianie konkretnego uczestnika. Należy przejść do Uczestników, a następnie wybrać interesująca nas osobę.

Jak zaproponować klientowi odrobienie zajęć?

O tym można przeczytać w tym ARTYKULE.

Czy klient może zgłosić nieobecność bądź zapisywać się na odrabianie?

Tak, jeśli jako szkoła chcesz dać klientom taką możliwość to należy przejść do Ustawień, następnie do zakładki Odrabianie zajęć gdzie można to ustawić.