Automatyczne wystawianie faktur

Jeżeli korzystasz z płatności online, możesz również włączyć funkcję automatycznego wystawiania faktur dla swoich klientów.

Ważne: Konieczna jest prawidłowa konfiguracja z Fakturownią – więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Jak włączyć funkcję automatycznego wystawiania faktur?

W zakładce Ustawienia przejdź do sekcji Fakturowanie. Następnie w części Ustawienia faktur włącz Automatyczne wystawianie faktur po płatności online.

Dzięki temu po każdej płatności online(!) system sam wygeneruje fakturę dla klienta. Chcesz, by klient otrzymał wygenerowaną fakturę? Konieczne jest jeszcze manualne wysłanie do niego tej faktury z poziomu Fakturowni, gdzie faktura się wystawiła.

Administrator natomiast dostanie powiadomienie. Zarówno w momencie, gdy fakturę udało się wystawić, jak i w sytuacji, gdy przez błędne dane nie udało się jej wygenerować.

*WAŻNE – Faktura zostanie wystawiona automatycznie dla klienta po każdej jego płatności online, niezależnie od tego, czy klient posiada NIP.

#faktury #automatyczne #wystawić #wystawienie