Automatyczne wystawianie faktur

Jeżeli korzystasz z płatności online, możesz również włączyć funkcję automatycznego wystawiania faktur dla swoich klientów.

Ważne: Konieczna jest prawidłowa konfiguracja z Fakturownią – więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Jak włączyć funkcję automatycznego wystawiania faktur?

W zakładce Ustawienia przejdź do sekcji Fakturowanie. Następnie w części Ustawienia faktur włącz Automatyczne wystawianie faktur po płatności online.

Dzięki temu po każdej płatności online(!) system sam wygeneruje fakturę, którą otrzyma twój klient.

Administrator natomiast dostanie powiadomienie – zarówno w momencie, gdy fakturę udało się wystawić, jak i w sytuacji, gdy przez błędne dane nie udało się jej wygenerować.

*WAŻNE – warunkiem do powstania faktury jest wpisany NIP w widoku klienta.

#faktury #automatyczne #wystawić #wystawienie