Statusy wiadomości wysyłanych do klientów

Klient zgłasza, że nie otrzymał wysłanej przez Ciebie wiadomości email lub SMS? Można to w łatwy sposób zweryfikować.

W systemie masz dostępną zakładkę Komunikacja. Pokazuje się tam cała historia wysłanych wiadomości mailowych i smsów wraz z ich statusami.

Historia komunikacji e-mail

W historii komunikacji mailowej po prawej stronie jest status doręczenia. Informuje on, na jakim etapie jest w tej chwili wysyłka.

Jakie są rodzaje statusów?

Przyjęta– mail przekazany do wysyłki, nie mamy jeszcze dokładnej informacji, co się z nim dzieje. Na tym statusie maile widnieją przez krótki czas po wysłaniu

Dostarczona– potwierdzenie, że mail dotarł do odbiorcy

Tymczasowo niedostarczona- mail odrzucony przez serwer odbiorcy, ale będzie dostarczany ponownie

Niedostarczona– mail w pełni odrzucony, dzieje się to zwykle w przypadku wysyłki maila na nieistniejącą skrzynkę. Aby ograniczyć pojawianie się tego statusu, nieprawidłowe adresy mailowe są automatycznie blokowane.

Historia komunikacji sms

W historii SMS widnieją wszystkie wysłane wiadomości, data wysłania, odbiorca, treść oraz również status doręczenia.

W przypadku błędnej wysyłki, w statusie pokaże nam się komunikat Niedostarczono.

#mail #e-mail #sms #dotarły #skrzynka #pocztowa #czy #wiadomość #wysłać #klient