Dodawanie formularza z zapisami do strony Wix

Formularz zapisów ActiveNow łatwo zintegrujesz ze swoją stroną internetową, niezależnie od technologii w której strona została zbudowana. Popularny kreator stron Wix.com nie jest wyjątkiem.

1. Otwórz edytor Wix, a następnie wybierz z panelu po lewej stronie znak plusa, aby dodać nową sekcję.

2. Na liście elementów przejdź do zakładki Wstaw mediaElementy niestandardowe – Osadź widżet

3. Ustaw wybrany element na stronie w tym miejscu, w którym ma się znaleźć formularz, a następnie wybierz na elemencie opcję Wprowadź kod (można też dwukrotnie kliknąć element na stronie):

4. W panelu administracyjnym ActiveNow, wejdź w Ustawienia -> Zapisy online i skopuj wymagany kod HTML korzystając z opcji Zamieść na stronie.

Wróć do ekranu Wix i wklej kod z ActiveNow w okienku edycji elementu HTML. Następnie wciśnij Aktualizuj, aby zatwierdzić dodawanie kodu do elementu.

#konfiguracja #integracja #wix #www #do #strony