Dodawanie zgód na przetwarzanie danych do formularza rejestracyjnego

ActiveNow pozwala być w pełni zgodnym z obecnie obowiązującymi przepisami i zebrać od klientów odpowiednie zgody podczas rejestracji.

Zgody obowiązkowe

Twoi klienci zgłaszając się na zajęcia, prawdopodobnie powinni zaakceptować Twój regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W ActiveNow, możesz wymagać wyrażenia zgód aby przejść przez proces rejestracji.

Wejdź w Ustawienia – Zapisy online, następnie w  panelu Formularze zapisu przejdź w Edytuj-Regulaminy. Odnajdź Wymagaj akceptacji regulaminu oraz Wymagaj akceptacji drugiego checkboxa. Możesz dowolnie zmienić treść znajdującą się koło checkbox’ów oraz podpiąć link do regulaminu czy polityki prywatności.

Zgody nieobowiązkowe

Zgodnie z obecnymi przepisami klienci muszą z własnej woli wyrazić zgodę na przetwarzanie danych np. w celach marketingowych. Z ActiveNow, możesz poprosić ich o taką zgodę podczas rejestracji nie wymagając jej.

Stworzenie pola przechowującego informacje o zgodzie

Aby to zrobić, stwórz nowe pole dla klienta w Ustawienia – Ogólne i w panelu Ustawienia pól kliknij w przycisk Edytuj pola w profilu klienta. Dodaj pole z treścią zgody o typie Wartość tak / nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgoda powinna być widoczna dla klienta i powinien mieć możliwość jej edycji.

Przeczytaj więcej o ustawieniach pól w profilu klienta TUTAJ

Włączenie pola do formularza rejestracji

Aby prosić o zgodę w formularzu rejestracji, przejdź do Ustawień – Zapisy online i w panelu Formularze zapisu ->Edycja, odnajdź Pola uzupełniane przez klienta. 

Na dole okna wybierz treść odpowiedniej zgody i kliknij Dodaj. Następnie zaznacz, że pole ma być widoczne, ale nieobowiązkowe.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu formularzem rejestracji TUTAJ

Pole pojawi się w formularzu rejestracyjnym. W zależności od wyboru klienta podczas rejestracji, w jego profilu zgoda będzie odznaczona lub nie.

#formularz #zapisowy #zgody #regulamin #regulaminy