E-dziennik dla Prowadzącego

Z ActiveNow możesz w bardzo prosty sposób śledzić postępy uczestników oraz odnotowywać je w aplikacji. Możesz wpisywać uczestnikom oceny lub odnotowywać ich postępy – uczestnik zostanie ponadto zawsze poinformowany o swoich osiągnięciach i będzie mógł je monitorować w swoim Panelu Klienta.

Gdzie znaleźć e-dziennik?

Jeśli chcesz zobaczyć e-dziennik w danym kursie, wystarczy że klikniesz w konkretny kurs w swoim grafiku w Kalendarzu. Alternatywnie możesz też przejść do e-dziennika z listy Moje zajęcia, po kliknięciu przycisku Szczegóły.

W e-dzienniku znajdziesz sekcje:

  • Szczegóły lekcji – w tej sekcji sprawdzisz szczegóły lekcji, uzupełnisz jej temat, zadania domowe i inne potrzebne informacje
  • Obecność – w tej sekcji sprawdzisz obecność uczestników
  • Notatki dotyczące postępów – w tej sekcji możesz dodać konkretnym uczestnikom notatkę odnośnie ich postępów w kursie (np. uwagi lub pochwały)
  • Oceny – w tej sekcji możesz dodać uczestnikom oceny za testy i inne zadania
  • Informacje o uczestnikach – w tej sekcji sprawdzisz dostępne dla Ciebie informacje o uczestnikach oraz ich umiejętności

Jak dodać uczestnikowi ocenę?

Aby dodać uczestnikowi ocenę, wystarczy że w e-dzienniku danego kursu użyjesz opcji Nowa ocena, dostępnej w sekcji z ocenami uczestników. W okienku, które się pojawi, wpisz komentarz oceny (np. Kartkówka), a następnie uzupełnij oceny dla wszystkich uczestników, których dana ocena dotyczy. Wszystkie oceny pojawią się po dodaniu na zbiorczej liście ocen, a uczestnicy otrzymają powiadomienia o nowych ocenach i będą widzieli je w swoim Panelu Klienta.

Jeśli chcesz sprawdzić ocenę z konkretnym komentarzem, masz możliwość przefiltrowania listy ocen na podstawie komentarza.

Przy każdym uczestniku możesz ponadto sprawdzić wszystkie jego oceny za pomocą przycisku Szczegóły. Z tego miejsca możesz również edytować lub usunąć ocenę uczestnikowi.

Jak opisać postępy uczestnika?

Jeśli chcesz dodać uczestnikowi uwagę, pochwałę lub inną notatkę dotyczącą jego postępów, możesz zrobić to w e-dzienniku. W tym celu skorzystaj z przycisku Nowa notatka w sekcji Notatki dotyczące postępów. Wybierz, komu dodajesz notatkę, wpisz jej tytuł oraz treść. Notatki są zawsze widoczne dla uczestnika, a o każdej nowej notatce uczestnik otrzyma powiadomienie i będzie miał do niej wgląd w Panelu Klienta.

Podobnie jak oceny, Notatki dotyczące postępów również możesz filtrować na podstawie tego samego tytułu, aby podejrzeć je zbiorczo.

Przy każdym uczestniku możesz ponadto sprawdzić wszystkie jego notatki za pomocą przycisku Pokaż wszystkie. W tym miejscu możesz również edytować lub usunąć notatkę uczestnika.

Jak zaznaczyć umiejętności uczestnika?

Jeśli szkoła korzysta z funkcji Umiejętności uczestników, w sekcji Informacje o uczestnikach wciśnij przycisk Umiejętności przy uczestniku, którego postępy chcesz odnotować. Po zaznaczeniu zdobytych umiejętności, uczestnik otrzyma o tym powiadomienie i będzie widział je w swoim Panelu Klienta.

Jak sprawdzić informacje o uczestniku?

Jeśli masz dostęp do informacji z profilu uczestnika, znajdziesz je w sekcji Informacje o uczestnikach. Po wciśnięciu przycisku Informacje zobaczysz okienko z wszystkimi informacjami na temat uczestnika, do których masz w danej chwili dostęp.