Import danych

Mam listę klientów w excelu. Czy jest jakiś sposób, żeby szybko zaimportować dane do ActiveNow?

Zdecydowanie tak!

Wyślij plik w excelu lub jakimkolwiek innym formacie na  support@activenow.io.

Następnego dnia wszystkie dane będą już zaczytane do ActiveNow.

Jak przygotować plik do importu?

Aby import danych poszedł sprawnie, zalecamy aby w pliku z danymi zastosować się do kilku wskazówek.

  1. Pierwszy wiersz pliku powinien zawierać nazwy kolumn – nazwy powinny jasno określać zawartość kolumny.
  2. W pliku należy zamieścić tylko kolumny, które mają zostać zaimportowane do systemu – dane niestandardowe zostaną zaimportowane jako pola własne przy klientach.
  3. W kolumnach zawierających adres e-mail i numer telefonu może znajdować się tylko jedna wartość. Dodatkowe numery telefonu lub adresy mailowe możemy zaimportować jako pola własne przy klientach, powinny one być w osobnej kolumnie. W systemie nie będą wykorzystywane do wysyłki maili lub SMSów.
  4. Dobrą praktyką jest wyeliminowanie w pliku duplikatów – w przypadku importu zostaną one również zduplikowane w systemie.

Przykładowy plik do importu może wyglądać na przykład tak:

ActiveNow - Przykład importu - Google Sheets - Google Chrome 2022-03-25 at 4.49.00 PM

*Importy wykonujemy tylko dla aktywnych subskrybentów