Zapisywanie uczestnika do grupy

Dodać klienta do grupy możesz na 3 sposoby.

1. Poprzez Edycję grupy

Wybierz Grupę w zakładce albo z poziomu Kalendarza. Po wejściu w Szczegóły grupy wybierz Edycję zajęć.

Następnie na końcu formularza będzie widoczna sekcja Uczestników. Dodaj wybranych przez siebie klientów.

**z tego poziomu możesz również skonfigurować im indywidualne ceny czy sposoby płatności.

2. Poprzez zakładkę Uczestnicy

Wybierz klientów, których chesz dodać do grupy. Następnie wybierz Zaznaczeni uczestnicy, Dopisz do grupy.

Screen Recording 2019-01-29 at 02.49.02.65 PM.gif

3. Z widoku konkretnego klienta

Będąc w profilu konkretnego klienta wybierz Działania na kliencie – Zapisz do grupy.

*Dodatkowo możesz w pojawiającym się oknie dodać dzień od którego chcesz zapisać uczestnika.

#dodać #dodawanie #klient #klientów #grupy