Dodawanie logo do konta szkoły

Jak dodać logo?

Aby ustawić logo swojej szkoły wejdź w zakładkę Ustawienia

W sekcji Ustawienia szkoły widoczny jest avatar, gdzie możesz umieścić logo swojej klikając Zmień.

W wyświetlonym oknie do zmiany kliknij Wybierz plik.

Możesz użyć dowolnego pliku obrazkowego (jpg, png, gif, bmp), który ma wymiary kwadratowe większe niż 100×100.

#logo #zdjęcie #dodać #dodanie #ogólne #ustawienia