Jak dodać zgody na przetwarzanie danych do formularza rejestracji?

ActiveNow pozwala być w pełni zgodnym z obecnie obowiązującymi przepisami i zebrać od klientów odpowiednie zgody podczas rejestracji.

Zgody obowiązkowe

Twoi klienci zgłaszając się na zajęcia, prawdopodobnie powinni zaakceptować Twój regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W ActiveNow, możesz wymagać wyrażenia zgód aby przejść przez proces rejestracji.

Wejdź do Ustawienia – Synchornizacja ze stroną www i w panelu Zamieść formularz rejestracyjny na stronie, odnajdź Wymagaj akceptacji regulaminu oraz Wymagaj akceptacji drugiego checkboxa. Możesz dowolnie zmienić treść znajdującą się koło checkbox’ów oraz podpiąć link do regulaminu czy polityki prywatności.

Zgody nieobowiązkowe

Zgodnie z obecnymi przepisami klienci muszą z własnej woli wyrazić zgodę na przetwarzanie danych np. w celach marketingowych. Z ActiveNow, możesz poprosić ich o taką zgodę podczas rejestracji nie wymagając jej.

Stworzenie pola przechowującego informacje o zgodzie

Aby to zrobić, stwórz nowe pole dla klienta w Ustawienia – Ogólne i w panelu Ustawienia pól kliknij w przycisk Edytuj pola w profilu klienta. Dodaj pole z treścią zgody o typie Wartość tak / nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgoda powinna być widoczna dla klienta i powinien mieć możliwość jej edycji.

Przeczytaj więcej o ustawieniach pól w profilu klienta TUTAJ

Włączenie pola do formularza rejestracji

Aby prosić o zgodę w formularzu rejestracji, przejdź do Ustawień – Synchronizacja ze stroną www i w panelu Zamieść formularz rejestracyjny na stronie, odnajdź Ustawienia pól formularza. Kliknij przycisk Edytuj.

Na dole okna wybierz treść odpowiedniej zgody i kliknij Dodaj. Następnie zaznacz, że pole ma być widoczne, ale nieobowiązkowe.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu formularzem rejestracji TUTAJ

Pole pojawi się w formularzu rejestracyjnym. W zależności od wyboru klienta podczas rejestracji, w jego profilu zgoda będzie odznaczona lub nie.