Dodawanie klientów do systemu

W panelu szkoły ActiveNow wejdź w zakładkę Uczestnicy
Naciśnij przycisk Dodaj uczestnika, pojawi Ci się panel dla nowego uczestnika, w którym możesz edytować :
  • imię
  • nazwisko
  • poziom
  • datę urodzenia
  • kontakt do opiekuna

naciśnij Zapisz

Pamiętaj, że możesz wysłać do swojego opiekuna bazę klientów w pliku excel, już następnego dnia będziesz miał wszystkich uczestników zaimportowanych do systemu ActiveNow.

Dodatkowe pola przy klientach

Do klientów można ponadto dodać własne pola, w których będzie można zawrzeć dodatkowe informacje na ich temat, np. oceny, notatki, numer PESEL lub informacje o ich osiągnięciach. Szczegółową instrukcję jak dodać takie pola można znaleźć TUTAJ.


#dodać #dodawanie #klient #klientów #nowy #uczestnik #uczestnicy