ActiveNow i RODO

Czym jest RODO?

Od 25. maja 2018 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych. Każda firma ma obowiązek uzyskać zgodę od swoich klientów, jeżeli chce zbierać, przechowywać lub też przetwarzać ich dane w jakikolwiek sposób.

Klient ma prawo do wglądu, edycji, przeniesienia osobistych informacji oraz do trwałego ich usunięcia z bazy danej firmy.

Administrator a przetwarzający dane

Ze strony prawnej w kontekście nowych przepisów należy rozróżnić dwa pojęcia:

 1. Administrator – właściciel danych, podmiot, który pobiera omawiane dane od swoich klientów. Ustala i informuje, w jakim celu zbiera dane i jak je przetwarza.
 2. Przetwarzający dane – podmiot zewnętrzny współpracujący z administratorem, wspomaga jego działanie.

Odnosząc wyżej omawiane terminy do działań ActiveNow i współpracy ze szkołami:

 1. Administratorem danych pozostaje szkoła, która zbiera dane klientów w koniecznych celach administracyjnych.
 2.  Jako ActiveNow jesteśmy w tym procesie podmiotem przetwarzającym dane.

RODO a prawa klienta

Rozporządzenie RODO daje konsumentowi cztery najważniejsze przywileje. Może on:

 1. widzieć zebrane przez firmę dane dotyczące jego osoby,
 2. w razie błędu edytować swoje dane,
 3. przenieść osobiste informacje w każdym momencie,
 4. domagać się prawa do zapomnienia, czyli trwałego usunięcia informacji o sobie z bazy firmy.

Dzięki ActiveNow nie musisz się obawiać RODO!

W związku z prawami, które narzuca rozporządzenie RODO, użytkownicy ActiveNow (w tym rodzic i instruktor) mogą:

 1. widzieć swoje dane w systemie i sprawdzić, czy są one poprawne,
 2. zmienić dane, aby były one zgodne z rzeczywistością,
 3. przenieść owe informacje w formie cyfrowej, gdy zajdzie taka potrzeba,
 4. lub w razie rezygnacji ze współpracy usunąć konto i zostać zapomnianym.

W czasach, kiedy stawiamy bezpieczeństwo naszych danych na pierwszym miejscu, praktyka dzienników fizycznych i bazy w Excelu wydaje się być mniej rozsądna, niż baza elektroniczna, nad ochroną której czuwają profesjonaliści. Dbamy o poczucie komfortu u naszych klientów, by mogli oni też w pełni zarządzać danymi, które powierzyli naszej firmie.

#prawo #dane #bezpieczne #bezpieczeństwo #RODO