Jak działania systemu ActiveNow mają się do RODO?

Co to jest RODO?

Od 25. maja 2018 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych. Od tego momentu każda firma musi uzyskać zgodę od swoich klientów, jeżeli chce zbierać, przechowywać lub też przetwarzać ich dane. Klient natomiast ma większą kontrolę nad swoimi danymi, może mieć do nich dostęp w każdej chwili, ale też ma możliwość edycjiprzeniesienia osobistych informacji oraz prawo do trwałego ich usunięcia z bazy danej firmy.

Administrator a przetwarzający dane

Ze strony prawnej w kontekście nowych przepisów należy rozróżnić dwa pojęcia:

 1. Administrator – właściciel danych, podmiot, który pobiera omawiane dane od swoich klientów. Ustala i informuje, w jakim celu zbiera dane i jak je przetwarza.
 2. Przetwarzający dane – podmiot zewnętrzny współpracujący z administratorem, wspomaga jego działaniem.

Odnosząc wyżej omawiane terminy do działań ActiveNow i naszej współpracy ze szkołami:

 1. Administratorem danych pozostaje szkoła, która zbiera dane klientów w koniecznych celach administracyjnych.
 2.  Jako ActiveNow jesteśmy w tym procesie podmiotem przetwarzającym dane.

RODO a prawa klienta

Rozporządzenie RODO daje konsumentowi cztery najważniejsze przywileje. Może on:

 1. widzieć, jakie dane przetwarza firma,
 2. w razie błędu edytować swoje dane,
 3. przenieść osobiste informacje w każdym momencie,
 4. domagać się prawa do zapomnienia, czyli trwałego usunięcia informacji o sobie z bazy firmy.

Dzięki ActiveNow nie musisz się obawiać RODO!

W związku z prawami, które narzuca rozporządzenie RODO, jako ActiveNow każdy użytkownik (w tym rodzic i instruktor) może:

 1. widzieć swoje dane w systemie i sprawdzić, czy są one poprawne,
 2. zmienić dane, aby były one zgodne z rzeczywistością,
 3. przenieść owe informacje w formie cyfrowej, gdy zajdzie taka potrzeba,
 4. lub w razie rezygnacji ze współpracy usunąć konto i zostać zapomnianym.

W czasach, kiedy stawiamy bezpieczeństwo naszych danych na pierwszym miejscu, praktyka dzienników fizycznych i bazy w Exelu wydaje się być mniej rozsądna, niż baza elektroniczna, nad ochroną której czuwają profesjonaliści. Dbamy o poczucie komfortu u naszych klientów, by mogli oni też w pełni zarządzać danymi, które powierzyli naszej firmie.