Jak naliczyć płatność konkretnego dnia?

Domyślnie w systemie ActiveNow płatności miesięczne naliczają się 1. dnia miesiąca. Jeżeli w Twojej szkole działa to inaczej (np. do 1. dnia miesiąca klienci powinni być już z Tobą rozliczeni) – możesz zmienić ustawienia rozliczeń.

Aby to zrobić – skontaktuj się ze swoim Opiekunem, a uruchomi Ci taką opcję.

Następnie przejdź do zakładki Ustawienia, Ogólne. W sekcji Ustawienia rozliczeń pojawi się dodatkowe pole Dzień naliczania opłat miesięcznych, które możesz skonfigurować.