Odwołanie zajęć indywidualnych

ActiveNow pozwala szkołom w łatwy sposób odwołać zajęcia indywidualne. 

Jak odwołać zajęcia indywidualne?

W celu odwołania zajęć indywidualnych w Kalendarzu należy kliknąć na konkretną lekcję, a następnie wybrać opcję Odwołaj lekcję.

System wyświetli okienko z pytaniem „Z jakim skutkiem chcesz odwołać tę lekcję?”

Wśród opcji do wyboru znajdziesz:

-Utrzymaj płatność

-Anuluj płatność

-Przyznaj impuls

Anulowanie płatności przy odwołaniu lekcji indywidualnej

Jeśli w zakładce Odrabianie nieobecności ustawień dla kursu indywidualnego:

  • ustawiono odwołanie płatności w przypadku odwołania lekcji
  • odwoływana lekcja indywidualna rozliczana jest co zajęcia lub co X zajęć

po kliknięciu przycisku Odwołaj lekcję system umożliwi anulowanie albo utrzymanie płatności za lekcję.

Utrzymanie płatności przy odwołaniu lekcji indywidualnej

Jeśli chcesz, aby mimo odwołania lekcji klient zapłacił za lekcję z kursu indywidualnego to wybierz przycisk utrzymania płatności, zaznaczony poniżej na czerwono.

Przyznanie impulsu przy odwołaniu kursów indywidualnych 

Jeżeli dla kursu indywidualnego włączona jest opcja przyznania impulsu za odwołaną lekcję, administrator może także wybrać czy ma zostać przyznany impuls.

WAŻNE! Impuls do odrabiania uczestnik będzie mógł wykorzystać tylko do zapisu na lekcje z kursu grupowego.

Jeżeli chcesz, aby twój klient odrobił lekcję indywidualną na lekcji grupowej to skorzystaj z przycisku Przyznaj impuls.

Jest on zaznaczony na czerwono poniżej.

#zajęcia #zajęciach #indywidualne #odwołać #lekcja #wolne