Odwołanie zajęć indywidualnych

ActiveNow pozwala szkołom w łatwy sposób odwołać zajęcia indywidualne. 

Jak odwołać zajęcia indywidualne?

W celu odwołania zajęć indywidualnych w Kalendarzu należy kliknąć na konkretne zajęcia, a następnie wybrać opcję Odwołaj zajęcia. W zależności od Twojej konfiguracji w zakładce Ustawienia – Odrabianie nieobecności na ekranie pojawi się jedno z dwóch okienek:
– Odwołanie lub utrzymanie płatności,

– Przyznanie nowego impulsu na odrabianie lub nie.

Więcej o poszczególnych konfiguracjach dowiesz się tutaj.

Odwołanie płatności przy odwołaniu zajęć indywidualnych

Jeśli w zakładce Odrabianie nieobecności ustawień dla zajęć indywidualnych:

  • ustawiono odwołanie płatności w przypadku odwołania zajęć, i
  • odwoływane zajęcia indywidualne rozliczane są co zajęcia lub co X zajęć

po kliknięciu przycisku Odwołaj zajęcia system umożliwi anulowanie albo utrzymanie płatności za zajęcia.

Przyznanie impulsu przy odwołaniu zajęć indywidualnych 

Jeżeli dla odwoływania zajęć indywidualnych włączona jest opcja przyznania impulsu za odwołane zajęcia- administrator wybiera czy ma zostać przyznany impuls.

WAŻNE! Impuls do odrabiania uczestnik będzie mógł wykorzystać tylko do zapisu na zajęcia grupowe.

#zajęcia #zajęciach #indywidualne #odwołać #lekcja #wolne