Odwołanie zajęć indywidualnych

ActiveNow pozwala szkołom w łatwy sposób odwołać zajęcia indywidualne. 

Jak odwołać zajęcia indywidualne?

W celu odwołania zajęć indywidualnych w Kalendarzu należy kliknąć na konkretną lekcję, a następnie wybrać opcję Odwołaj lekcję.

W zależności od Twojej konfiguracji w zakładce Ustawienia – Odrabianie nieobecności na ekranie pojawi się jedno z dwóch okienek:


– Odwołanie lub utrzymanie płatności,

– Przyznanie nowego impulsu na odrabianie lub nie.

Więcej o poszczególnych konfiguracjach dowiesz się tutaj.

Odwołanie płatności przy odwołaniu zajęć indywidualnych

Jeśli w zakładce Odrabianie nieobecności ustawień dla kursu indywidualnego:

  • ustawiono odwołanie płatności w przypadku odwołania lekcji
  • odwoływana lekcja indywidualna rozliczana jest co zajęcia lub co X zajęć

po kliknięciu przycisku Odwołaj lekcję system umożliwi anulowanie albo utrzymanie płatności za lekcję.

Jeśli chcesz, aby mimo odwołania lekcji klient zapłacił za lekcję z kursu indywidualnego to wybierz przycisk utrzymania płatności, zaznaczony poniżej na czerwono.

Przyznanie impulsu przy odwołaniu kursów indywidualnych 

Jeżeli dla kursu indywidualnego włączona jest opcja przyznania impulsu za odwołaną lekcję, administrator może także wybrać czy ma zostać przyznany impuls.

WAŻNE! Impuls do odrabiania uczestnik będzie mógł wykorzystać tylko do zapisu na lekcje z kursu grupowego.

Jeżeli chcesz, aby twój klient odrobił lekcję indywidualną na lekcji grupowej to skorzystaj z przycisku Przyznaj impuls.

Jest on zaznaczony na czerwono poniżej.

#zajęcia #zajęciach #indywidualne #odwołać #lekcja #wolne