Jak sprawdzić listę uczestników wypisanych z grup?

Aby sprawdzić, ilu uczestników zostało wypisanych z grup w danym czasie, wystarczy przejść w zakładkę Raporty.

Tam znajdziesz raport o nazwie Klienci wypisani z grup.

Po wybraniu interesującej daty i kliknięciu Wygeneruj raport, pokaże Ci się lista osób wraz z zajęciami z których zostali wypisani, datą wypisania i zakończenia grupy oraz prowadzącym.