Jak przenieść uczestnika między grupami?

Po rozpoczęciu zajęć jeden z Twoich uczestników chce jednak zmienić grupę? Możesz teraz to zrobić w łatwy sposób poprzez ActiveNow!

1. Z zakładki Uczestnicy

Przejdź do zakładki Uczestnicy i wybierz konkretnego klienta. Po wejściu w jego profil znajdź sekcję Zajęcia cykliczne. Po prawej stronie znajdziesz przycisk Zmień grupę.  

Wybierz, z której grupy chcesz go przenieść, nastepnie po otworzeniu się nowego okienka wybierz termin w którym ma być przeniesiony i grupę, do której będzie przeniesiony.

2. Z profilu konkretnej Grupy

Wybierz z poziomu Kalendarza bądź z zakładki Grupy interesujące Cię zajęcia. Następnie w szczegółach grupy przejdź do sekcji Uczestnicy. Wybierz osobę, którą chcesz przenieść.

Po otworzeniu się nowego okienka wybierz termin, w którym ma być przeniesiony i grupę, do której będzie przeniesiony.

WAŻNE:  Uczestnik zostanie wypisany ze starej grupy dzień wcześniej niż wprowadzona przez Ciebie data i dopisany do nowej od wprowadzonej daty.