Przywracanie usuniętego uczestnika

Czy przypadkiem usunąłeś uczestnika? ActiveNow pozwala Ci na jego przywrócenie.

Po przejściu w zakładkę Uczestnicy, w prawym górnym rogu widnieje przycisk Usunięci uczestnicy.

Następnie pojawi się lista klientów, a po prawej stronie od nazwiska dwie opcje do wyboru: Przywróć lub Usuń permanentnie.

Jeżeli wybierzesz pierwszą opcję, uczestnik powróci na listę z zachowaną historią rozliczeń, obecności itp.

Po wyborze drugiej opcji, usuniesz klienta bezpowrotnie.

Ważne: W zakładce Usunięci uczestnicy ActiveNow przechowuje uczestników przez 14 dni od daty ich usunięcia. Po tym czasie są oni usunięci z bazy permanentnie.

#przywrócić #przywrócenie #usunięci #klient #klienci #uczestnik #uczestnicy