Jak przywrócić usuniętego uczestnika?

ActiveNow daje Ci możliwość zarządzania usuniętymi klientami.

Po przejściu w zakładkę Uczestnicy, w prawym górnym rogu widnieje przycisk Usunięci uczestnicy.

Po przejściu w zakładkę pokaże się lista klientów a po prawej stronie dwie opcje do wyboru: Przywróć lub Usuń permanentnie.

Po wybraniu pierwszej z opcji, uczestnik zostanie przywrócony z zachowaną historią rozliczeń, obecności itp.

Natomiast po kliknięciu 2 z opcji, klient zostanie usunięty bezpowrotnie.

Ważne: ActiveNow przechowuje wszystkich usuniętych uczestników przez 14 dni od daty usunięcia ich.