Formularz zapisowy w języku ukraińskim

Ważne! Aby utworzyć formularz w języku ukraińskim skontaktuj się z nami.

Jak skonfigurować formularz?

Przejdź do Ustawień i w sekcji Stopnie Zaawansowania dodaj poziom, które będzie się nazywał Ukrainian. Następnie przypisz ten poziom do wszystkich kursów, na które prowadzić chcesz zapisy dla uczestników ukraińskojęzycznych.

Screen Recording 2022-05-06 at 03.09.00.55 PM

Po tym przejdź do Ustawień do zakładki Zapisy Online. Kliknij Dodaj formularz i wybierz Zajęcia grupowe (po Ukraińsku).


Możesz edytować formularz. Sama edycja jest w języku polskim, ale będzie się wyświetlać dla uczestników w języku ukraińskim. Sprawdzisz to, klikając Podgląd.

Screen Recording 2022-05-06 at 03.11.00.18 PM


Treści maili po zapisie jest przetłumaczona na język ukraiński. Udostępniliśmy Ci gotowe wzory, ale możesz je edytować.

 

#zapisy #online #formularz #zbieranie #zapisów #zgody #regulaminy #regulamin #pole #pola #własne #konfiguracja #zgody #zapisowy #konfigruracja #zajęcia #indywidualne #dodać #dodawanie #zgody #oczekujące #uczestnicy #lista #ukraiński #ukraińskim #język #w #innym #języku #formularze #zapisu #zmiana #formularza #języka #ukraińskiego