Tworzenie nowych zajęć

Stworzyć zajęcia w systemie ActiveNow możesz na 2 sposoby:

A. Z poziomu kalendarza

B. Z poziomu zakładki Kursy

Jak stworzyć zajęcia z poziomu kalendarza?

  1. Klikając na przycisk dodaj zajęcia w zakładce kalendarz.
  1. Zaznaczając odpowiedni termin w kalendarzu.

Będąc w Kalendarzu zaznacz interesujący Cię termin, a następnie wybierz jaki typ zajęć chcesz stworzyć (o typach zajęć możesz dowiedzieć się więcej TUTAJ).

Zostaniesz przekierowany na stronę gdzie możesz wprowadzić szczegółowe dane o kursie:

  • Nazwę kursu
  • Rozmiar kursu – maksymalna liczba uczestników
  • Poziom – wybierany po wcześniejszym ustaleniu w sekcji Stopnie zaawansowania ustawień
  • Harmonogram – ustalenie terminu odbywania się poszczególnych zajęć i zaplanowanie przerw w kursie
  • Cennik – ustawienia dotyczące ceny oraz sposobu rozliczania uczestników (więcej informacji na ten temat TUTAJ)
  • Uczestników – ustawienia dotyczące indywidualnych rozliczeń i terminów poszczególnych uczestników

Po tym jak wypełnisz te podstawowe informacje Zapisz na końcu formularza.

Jak stworzyć zajęcia z poziomu zakładki Kursy?

  1. Przejdź do zakładki Kursy i wybierz +Dodaj zajęcia (z tego poziomu możesz stworzyć kurs grupowy i kurs indywidualny).

Zostaniesz przekierowany na stronę gdzie możesz wprowadzić szczegółowe dane o zajęciach, analogicznie jak jest to opisane wyżej.

#nowe #zajęcia #dodać #stworzyć