Tworzenie nowych zajęć

Stworzyć zajęcia w systemie ActiveNow możesz na 2 sposoby:

  1. Z poziomu kalendarza
  2. Z poziomu grupy

Jak stworzyć zajęcia z poziomu kalendarza?

Będąc w Kalendarzu zaznacz interesujący Cię termin, a następnie wybierz jaki typ zajęć chcesz stworzyć (o typach zajęć możesz dowiedzieć się więcej TUTAJ).

Zostaniesz przekierowany na stronę gdzie możesz wprowadzić szczegółowe dane o zajęciach:

  • Nazwę grupy
  • Rozmiar grupy – maksymalna liczba uczestników
  • Poziom – wybierany po wcześniejszym ustaleniu w sekcji Stopnie zaawansowania ustawień
  • Harmonogram – ustalenie terminu odbywania się poszczególnych zajęć i zaplanowanie przerw w cyklu
  • Cennik – ustawienia dotyczące ceny oraz sposobu rozliczania uczestników (więcej informacji na ten temat TUTAJ)
  • Uczestników – ustawienia dotyczące indywidualnych rozliczeń i terminów poszczególnych uczestników

Po tym jak wypełnisz te podstawowe informacje Zapisz zajęcia na końcu formularza.

Jak stworzyć zajęcia z poziomu grupy?

Przejdź do zakładki Grupy i wybierz +Dodaj zajęcia (z tego poziomu możesz stworzyć zajęcia cykliczne grupowe i cykliczne indywidualne).

Zostaniesz przekierowany na stronę gdzie możesz wprowadzić szczegółowe dane o zajęciach, analogicznie jak jest to opisane wyżej.

#nowe #zajęcia #dodać #stworzyć