Jak usunąć zajęcia?

Wprowadziłeś w Kalendarz zajęcia, z któych jednak chcesz zrezygnować? W bardzo prosty sposób możesz je usunąć 🙂

Jak to zrobić?

Wybierz zajęcia, które chcesz usunąć z poziomu Kalendarza i kliknij w Szczegóły grupy.

Następnie Edytuj zajęcia, a po otwarciu strony edycji wybierz przycisk Usuń zajęcia.

Na co powinieneś zwrócić uwagę zanim usuniesz zajęcia z Kalendarza?

Zanim usuniesz zajęcia sprawdź czy Twoi klienci już nie opłacili tych zajęć- ich usunięcie może spowodować powstanie nadpłat bądź niedopłat w ich rozliczeniach.