Rozpoczynanie nowego semestru

Nowy semestr w szkole to gorący okres i czas wielu wyzwań. Artykuł pomoże Ci w przejściu na nowy semestr. ActiveNow zależy nam by ten czas był dla Ciebie łatwiejszy.

Co należy zrobić, skonfigurować przed rozpoczęciem nowego semestru?

Przed rozpoczęciem nowego semestru należy się upewnić czy następujące kwestię zostały skonfigurowane w systemie:

  1. Daty i przerwy w kalendarzu. Koniecznym jest określenie dat nowego semestru. Należy także określić obowiązujące w nim przerwy. Można to zrobić w Ustawieniach w sekcji Ustawienia terminów sezonu. Co zrobić, aby wprowadzić daty nowego sezonu? Należy kliknąć Rozpocznij nowy sezon, po wprowadzeniu ram czasowych nowego semestru, możemy dodać przerwy poprzez przycisk Dodaj przerwę


  2. Ceny. Jeżeli zmieniły się ceny zajęć to należy również przejść do Ustawień. Następnie zmie je w Ustawieniach rozliczeń.
    Jeżeli korzystasz z cenników zależnych od ilości zajęć w tygodniu, skontaktuj się z nami. Postaram się wspólnie przejść na nowy semestr.
  3. Odrabianie nieobecności. Jeżeli w Twojej szkole można odrabiać zajęcia to należy w Ustawieniach przejść do Odrabiania nieobecności i skonfigurować nowy sezon odrabiania.
Screen Recording 2022-02-16 at 05.26.32.00 PM

Co jeszcze należy zrobić przed rozpoczęciem nowego semestru?

Po skonfigurowaniu ustawień należy przejść przez kilka kolejnych kwestii:

  1. Utwórz nowe kursy – możesz sklonować zajęcia z poprzedniego sezonu i zmienić im daty. Jeżeli wszystkie kursy oraz uczestnicy w nowym semestrze nie zmienią się – daj znać Twojemu opiekunowi. Nasz zespół sklonuje zajęcia za Ciebie.
  2. Umieść formularz rejestracyjny na stronie – dzięki temu nowi klienci będą mogli zapisywać się na kursy. Możesz poczytać jak to zrobić TUTAJ.
  3. Wyślij klientom wiadomość SMS bądź e-mail – będą wiedzieli, że mogą się już zapisywać na kursy.
  4. Klienci nieaktywni – osoby nieuczestniczące w zajęciach po minionym semestrze zostaną przeniesione na listę uczestników nieaktywnych. Wystarczy jednak dopisać ich do nowych kursów, a automatycznie staną się aktywnymi klientami. Jeżeli mają oni jakieś zaległości – nasz system mimo statusu klienta nieaktywnego przypomni im o tym.

Po spełnieniu powyższych kroków można spokojnie rozpocząć nowy semestr wraz z ActiveNow. Powodzenia w kolejnym roku!

#pierwsze #kroki #dodać #dodawanie #stworzyć #semestr #terminy #sezonu