Zarządzanie impulsami

Czy zdarzyła Ci się sytuacja, kiedy z jakichś przyczyn uczestnik nie może odrobić nieobecności w danym terminie, lub dodatkowy impuls został dodany przypadkowo? Przedstawimy Ci, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Zmiana terminu ważności impulsu

Przejdź do zakładki Uczestnicy i wybierz interesującego Cię klienta. W sekcji Odrabianie nieobecności pojawiają się zgłoszone dotychczas nieobecności a po prawej stronie data, do kiedy można je odrobić oraz przycisk Zmień termin ważności .

Po kliknięciu w przycisk wybierz datę, do której impuls ma być wydłużony.

Dodawanie impulsu

Wejdź zakładkę Uczestnicy, następnie wybierz osobę, której chcesz przyznać dodatkowy impuls. Na samym dole znajduje się sekcja Odrabianie nieobecności. Po prawej stronie znajdziesz przycisk Zarządzaj impulsami, a w nim Przyznaj dodatkowy impuls.

W momencie przyznawania, wybierz datę do której dany impuls będzie ważny.

Usuwanie i zmiana daty ważności dodatkowych impulsów

Aby usunąć dodatkowy impuls, u danego klienta w sekcji Odrabianie nieobecności znajduje się przycisk Zarządzaj impulsami.

ActiveNow _ Marcin Komor - Google Chrome 2021-07-15 at 2.47.28 PM

Tam możesz zarówno zmienić datę ważności impulsów jak i je usunąć.

#zarządzanie #impuls #impulsy #przyznać #dodać #data #ważności