Zarządzanie impulsami

Czy zdarzyła Ci się sytuacja, kiedy z jakichś przyczyn uczestnik nie może odrobić nieobecności w danym terminie, lub dodatkowy impuls został dodany przypadkowo? . Pod spodem przedstawimy Ci, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Zmiana terminu ważności impulsu

Przejdź do zakładki Uczestnicy i wybierz interesującego Cię klienta. W sekcji Odrabianie nieobecności pojawiają się zgłoszone dotychczas nieobecności a po prawej stronie data, do kiedy można je odrobić oraz przycisk Zmień termin ważności .

Po kliknięciu w przycisk wybierz datę, do której impuls ma być wydłużony.

Usuwanie i zmiana daty ważności dodatkowych impulsów

Aby usunąć dodatkowy impuls, u danego klienta w sekcji Odrabianie nieobecności znajduje się przycisk Zarządzaj impulsami.

ActiveNow _ Marcin Komor - Google Chrome 2021-07-15 at 2.47.28 PM

Tam możesz zarówno zmienić datę ważności impulsów jak i je usunąć.