Jak wygenerować raport z listą zaległości?

Wejdź do sekcji Raporty a następnie wybierz opcję lista zaległości. W lewym rogu pokaże się suma zaległości, a po kliknięciu wygeneruj raport, dokładne podsumowanie.