Jak zdefiniować nazwę pola nadawcy SMS?

Jeśli chcesz, aby zamiast losowego numeru, jako nadawcę Twoich wiadomości SMS pojawiła się nazwa szkoły, niezbędna będzie konfiguracja pola nadawcy.

Przejdź do zakładki Ustawienia, Komunikacja. W sekcji Ustawienia SMS kliknij zmień.

UWAGA! Jeśli chcesz wysyłać wiadomości ze swoją nazwą, a nie widzisz powyższego okna – zgłoś się do swojego opiekuna!

1. Nadanie nazwy

W polu wpisz swoją proponowaną nazwę – postępuj według instrukcji zawartych w oknie.

Zdefiniowana nazwa może składać się maksymalnie z 11 znaków i powinna pozwalać na łatwą identyfikację szkoły.

2. Weryfikacja zgłoszenia

Teraz zobaczysz, że Twoje zgłoszenie zmieniło status na: Zgłoszony – oczekuj na akceptację

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia mamy 24h aby je zweryfikować.

3. Aktywacja nazwy

Kiedy zgłoszenie zmieni status na Pole aktywne (pokaże się powiadomienie w dzwoneczku w prawym górnym rogu) oznacza to, że Twoja nazwa jest poprawna i możesz już wysyłać SMS z swoją nazwą pola nadawcy.