Zdefiniowanie pola nadawcy SMS

Jeśli chcesz, aby zamiast losowego numeru, jako nadawcę Twoich wiadomości SMS pojawiła się nazwa szkoły, niezbędna będzie konfiguracja pola nadawcy.

Przejdź do zakładki Ustawienia, Komunikacja. W sekcji Ustawienia SMS kliknij zmień.

UWAGA! Jeśli chcesz wysyłać wiadomości ze swoją nazwą, a nie widzisz powyższego okna – zgłoś się do swojego opiekuna!

1. Nadanie nazwy

W polu wpisz swoją proponowaną nazwę – postępuj według instrukcji zawartych w oknie.

Zdefiniowana nazwa może składać się maksymalnie z 11 znaków i powinna pozwalać na łatwą identyfikację szkoły.

2. Weryfikacja zgłoszenia

Teraz zobaczysz, że Twoje zgłoszenie zmieniło status na: Zgłoszony – oczekuj na akceptację

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia mamy 24h aby je zweryfikować.

3. Aktywacja nazwy

Kiedy zgłoszenie zmieni status na Pole aktywne (pokaże się powiadomienie w dzwoneczku w prawym górnym rogu) oznacza to, że Twoja nazwa jest poprawna i możesz już wysyłać SMS z swoją nazwą pola nadawcy.

#pole #nadawcy #zdefiniować #sms #nazwa