Szukanie członków rodziny

Chcesz sprawdzić ilu członków tej samej rodziny uczęszcza na Twoje zajęcia? Z ActiveNow możesz mieć teraz widok 360 na swoich klientów.

Aby to sprawdzić przejdź do zakładki Uczestnicy, a następnie przejdź do panelu konkretnego klienta. Znajdziesz tam sekcję Rodzina.

**WAŻNA INFORMACJA: Rodziną są wszyscy uczestnicy, którzy mają przypisany ten sam e-mail.
#rodzic #rodzina #dziecko #dziecka