Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Szkoły organizujące wszelkiego rodzaju obozy muszą zgodnie z polskim prawem założyć dla każdego uczestnika kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku. Wzór tego dokumentu można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Z pomocą ActiveNow przygotujesz dokument zgodny ze wzorem szybko i bez problemów!

Przy tworzeniu obozu wystarczy uzupełnić odpowiednie pola, które wymagane są w sekcji I karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Wskazać należy przede wszystkim Formę wypoczynku, Adres wypoczynku oraz Termin wypoczynku.

Aby znaleźć dokument PDF z kartą kwalifikacyjną, wystarczy, że po utworzeniu obozu przejdziesz do zakładki Karta kwalifikacyjna w szczegółach utworzonego obozu. Dokument będzie się aktualizował po edycji Szczegółów obozu wykorzystywanych w karcie kwalifikacyjnej.

Z tego miejsca kartę kwalifikacyjną możesz pobrać albo wysłać do wszystkich potwierdzonych uczestników obozu – służą do tego przyciski Pobierz i Wyślij do uczestników dostępne w lewym górnym rogu zakładki z kartą kwalifikacyjną.

Przy wysyłce wiadomości systemowej z kartą kwalifikacyjną będziesz miał możliwość uzupełnienia dodatkowych informacji od szkoły, np. wskazując w tym miejscu termin dostarczenia dokumentu organizatorowi wypoczynku.

Na liście uczestników obozu znajdziesz ponadto kolumnę Karta kwalifikacyjna, w której zobaczysz, czy uczestnikowi została już wysłana karta kwalifikacyjna. Klikając na ikonkę koperty przy każdym statusie możesz ponadto wysłać kartę kwalifikacyjną tylko do jednego uczestnika.

Kartę kwalifikacyjną rodzic będzie mógł pobrać też w Panelu Klienta w zakładce Zapisy na obozy, gdzie obok potwierdzonego obozu znajdzie odpowiedni przycisk.

KEYWORDS: #obóz #obozy #karta #kwalifikacyjna #uczestnika #wypoczynku #dokument #personalizacja #wysyłka #dokumentu #karta #obozowa #biwak #półkolonie #kolonie