Kody rabatowe

Jeżeli przewidujesz zniżki dla wybranych klientów, możesz skorzystać z kodów rabatowych. Dzięki temu, po dokonanym zapisie zniżki naliczą się automatycznie.

W celu utworzenia nowego kodu rabatowego należy przejść do zakładki UstawieniaZapisy online. Obok formularza, dla którego kody rabatowe mają być aktywne, wybierz przycisk Edytuj. Przejdź następnie do sekcji Kody rabatowe w okienku edycji formularza i wciśnij przycisk Dodaj kod.

Screen Recording 2022-03-24 at 04.17.12.97 PM


W polu Kod rabatowy X – treść kodu wpisz dokładny tekst, który klient musi wprowadzić w formularzu, aby naliczyła mu się zniżka (np. dzienotwarty2022).

Kolejnym krokiem jest wybór Rodzaju rabatu. W tym miejscu wybrać możemy:

  • Rabat kwotowy jednorazowy – zostanie naliczony uczestnikowi tylko raz, przy pierwszym obciążeniu
  • Rabat procentowy cykliczny – uwzględniany przy każdej kolejnej płatności ustawionej w cyklu zajęć

Następnie wpisz Wartość zniżki – będzie to wartość kwotowa lub procentowa, w zależności od wybranego wcześniej rodzaju rabatu. 

Jeżeli kod jest promocją czasową, zaznacz checkbox przy polu Kod ma czasowe ograniczenie wartości. Sprecyzuj wtedy daty ważności kodu – poza wybranymi terminami kod będzie nieaktywny, a jeśli klient mimo tego spróbuje go użyć, system nie naliczy mu wtedy zniżki.

Zaakceptuj wprowadzony kod przy pomocy przycisku Potwierdź w prawym dolnym rogu okienka edycji formularza.

Od teraz klient korzystając z formularza zapisu z aktywnymi kodami rabatowymi będzie mógł z takiego kodu skorzystać, wpisując go w opcjonalnym polu formularza. Po wpisaniu kodu formularz zapisu odpowiednio się zaktualizuje, wyświetlając klientowi cenę uwzględniającą zniżkę.

#zapisy #online #kody #rabatowe