Komunikacja e-mailowa z klientami

Treści wiadomości email wysyłanych do klientów w związku zaakceptowaniem bądź odrzuceniem zapisu na zajęcia oraz zaproszenia do systemu ActiveNow jest w pełni edytowalna.

Edycja treści emaili

Edytować treści wiadomości można poprzez wejście do Ustawień, a następnie do zakładki Komunikacja. Teraz należy wybrać e-mail, który chcemy edytować.

Treści dopasowane do szkoły

W każdym e-mailu można personalizować niektóre treści takie jak np. imię klienta, nazwę szkoły czy datę zajęć.

Edytować te treści można po wejściu w edycję danej wiadomości oraz wklejenie do tekstu wiadomości odpowiedniego kodu.


Kody, z których można skorzystać, wyświetlają się po lewej stronie okna, które otwiera się po wejściu w edycję wiadomości.

Następnie po jej wysłaniu,  na skrzynce emailowej klienta pojawi się taka wiadomość

Edycja szablonów maili dotyczących zapisów

Przy czynnościach związanych z zapisami, do uczestników są wysyłane automatyczne maile. Jak zmienić ich treść? Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia- Zapisy online.

Po wybraniu interesującego nas formularza należy kliknąć w Edytuj, następnie wybrać Akcje po wypełnieniu formularza, po czym pojawią się maile z możliwością zmiany treści

Po przejściu w dany szablon, możemy dowolnie zmienić jego treść, a na koniec- potwierdzić wprowadzone zmiany.