Konfiguracja pól własnych

Dzięki systemowi możesz zebrać wszystkie najważniejsze dla Ciebie informacje. Zarówno na temat klienta jak i kursów.

W zakładce Ustawienia – Ustawienia pól udostępniamy 3 możliwości konfiguracji dodatkowych pól.

Poniżej opisujemy w jaki sposób pola działają, tak by móc efektywnie je wykorzystać.

Pola dotyczące uczestnika

Korzystanie z tego typu pól doradzamy w momencie, gdy chcesz zebrać jakieś konkretne informacje stałe na temat uczestnika np. numer PESEL, adres zamieszkania czy jakieś komentarze o uczestniku. Pole te może być widoczne dla Ciebie, rodzica czy prowadzącego- zależy to tylko od Ciebie.

O dokładnej konfiguracji przeczytasz TUTAJ.

E-dziennik – pola dotyczące lekcji

Ty lub Twoi prowadzący zapisujecie takie informacje jak temat zajęć, praca domowa czy konspekty lekcji? Te pole pozwoli ustrukturyzować informacje. Po konfiguracji, przy każdych lekcjach pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia. Masz też możliwość nadania takich uprawnień, by dane były edytowalne przez Ciebie i prowadzącego, a jedynie widoczne dla uczestnika.

O dokładnej konfiguracji przeczytasz TUTAJ.

E-dziennik – pola dotyczące ocen

Chcesz wprowadzić informacje na temat ocen, aktywności czy też braku pracy domowej konkretnego ucznia na lekcji? Utworzone w tym miejscu pola mają charakter zmienny. Na każdej lekcji masz możliwość uzupełnienia danych. Dzięki temu zabiegowi łatwiej będzie Ci zachować historyczne informacje na temat uczestnika.

O dokładnej konfiguracji przeczytasz TUTAJ.

KEYWORDS: #pola #własne #oceny #dziennik #aktywność #pracadomowa #pesel #adres#ubezpieczenie #komentarz #uwagi #temat