Naliczanie płatności w zależności od liczby zajęć w tygodniu

W wielu szkołach uczestnicy zapisują się na zajęcia kilka razy w tygodniu. W takim przypadku cena dla każdego z takich uczestników jest inna. ActiveNow automatycznie policzy ceny. Naliczy je również Twoim klientom.

1. Włączenie naliczania płatności zależnego od liczby zajęć w tygodniu

Skontaktuj się z nami – włączymy  tę opcję. Następnie wejdź w Ustawienia i znajdź Cena zajęć grupowych zależna od liczby zajęć w tygodniu. Naciśnij przycisk edytuj, pojawi się poniższy ekran:

Po wybraniu odpowiednich ustawień (opis poniżej) dla Twojej szkoły, i zatwierdzeniu, wszystkie płatności za zajęcia grupowe zostaną przeliczone. Zmienią się więc zaległości Twoich klientów. Może to chwilę potrwać, więc prosimy o cierpliwość.

2. Sposoby rozliczenia

Po aktywacji naliczania płatności zależnego od liczby zajęć w tygodniu, nie będzie istniała możliwość ustalania różnych cen za różne zajęcia grupowe – wszystkie będą miały tę samą cenę.

Istnieje natomiast możliwość określenia zniżki dla konkretnego klienta – opis w punkcie 3.

Istnieją trzy sposoby rozliczenia, które możesz wybrać

Za zajęcia:

Cena, którą powinieneś wpisać jest kwotą, którą klient płaci za każde zajęcia.

Przykład:

1x w tygodniu: 50zł za zajęcia
2x w tygodniu: 45zł za zajęcia

Klient A chodzi na zajęcia 2x w tygodniu przez 4 tygodnie. Za każde zajęcia zostanie mu naliczona kwota 45zł, czyli w sumie będzie miał do zapłaty 360zł (45zł * 4 * 2)

Klient B chodzi na zajęcia 1x w tygodniu przez 4 tygodnie. Za każde, zajęcia zostanie mu naliczona kwota 50zł, czyli w sumie będzie miał do zapłaty 200zł (50zł * 4 * 1)

Za miesiąc:

Cena, którą powinieneś wpisać jest kwotą, która klient zapłaci za wszystkie zajęcia w miesiącu

Przykład:

1x w tygodniu: 200zł za miesiąc
2x w tygodniu: 350zł za miesiąc

Klient A chodzi na zajęcia 2x w tygodniu przez miesiąc. W sumie będzie miał do zapłaty 350zł

Klient B chodzi na zajęcia 1x w tygodniu przez miesiąc. W sumie będzie miał do zapłaty 200zł

Za całość:

Cena, którą powinieneś wpisać jest kwotą, która klient zapłaci za każdy dzień w tygodniu przez cały okres

Przykład:

1x w tygodniu: 600zł za całość
2x w tygodniu: 550zł za całość

Klient A chodzi przez cały semestr na zajęcia 2x w tygodniu. W sumie będzie miał do zapłaty 600zł

Klient B chodzi przez cały semestr na zajęcia 1x w tygodniu. W sumie będzie miał do zapłaty 1100zł (550zł * 2)

3. Przyznawanie zniżek

Cennik może być inny dla każdego klienta. Stworzyć nowy cennik możesz w Ustawieniach, w sekcji Cena zajęć grupowych zależna od liczby zajęć w tygodniu, klikając w przycisk Edytuj.

Następnie na ekranie, który się pojawi, wybierz Dodaj cennik i uzupełnij nazwę oraz inne ceny:

4. Przypisanie cennika do klienta

Aby przypisać konkretny cennik do klienta należy wejść w Uczestnicy i wybrać osobę. Po przejściu do danego klienta pojawi się sekcja Cennik. Można tam także przypisać konkretny cennik do osoby.

**Dodatkowo można też przypisać kilka cenników do jednej osoby, jeżeli w trakcie uczęszczania na zajęcia on się zmienia.

Kliknij Edytuj, Dodaj cennik i wprowadź datę rozpoczęcia korzystania z drugiego cennika.  Wybierz również z listy obowiązujący.