Obsługa klientów anglojęzycznych

Czy na Twoje kursy uczęszczają klienci anglojęzyczni? Możesz dostosować do nich języka systemu (o czym więcej można przeczytać TUTAJ).

Możesz także skonfigurować system, aby umożliwiał lepszą obsługę klientów anglojęzycznych.

Uruchomienie modułu obsługi klientów anglojęzycznych pozwala na korzystanie z ułatwień dla tych klientów w obrębie funkcji formularzy zapisu oraz komunikacji.

Uruchomienie obsługi klientów anglojęzycznych

Aby to zrobić, przejdź do zakładki Ustawienia – Ogólne i w sekcji Dodatkowe funkcjonalności uruchom opcję Czy masz klientów anglojęzycznych?

Zarządzanie formularzami

Po uruchomieniu obsługi klientów anglojęzycznych, możliwe będzie dodanie do systemu formularzy zapisu w języku angielskim. Jak to zrobić?

Należy przejść do zakładki Ustawienia – Zapisy online. Następnie przy pomocy przycisku Dodaj formularz rozwinąć listę dostępnych do dodania formularzy zapisu.

Przy każdej pozycji rozwinie się wtedy dodatkowo wersja językowa formularza, którą można dodać. Wygląd formularza można sprawdzić przy pomocy przycisku Podgląd.

Screen Recording 2022-05-30 at 05.07.48.44 PM

Zarządzanie komunikacją

Po uruchomieniu obsługi klientów anglojęzycznych będzie można ponadto oznaczyć język komunikacji klienta w systemie. Na podstawie tego, jaki formularz uzupełni klient (polskojęzyczny lub angielskojęzyczny), system przypisze mu odpowiedni język komunikacji. Zmiany języka komunikacji można ponadto dokonać przy dodawaniu nowego klienta albo bezpośrednio na jego profilu.

Screen Recording 2022-05-30 at 05.15.32.51 PM

Od tej pory wszystkie komunikaty systemowe (maile i SMSy), które idą automatycznie z systemu, będą wychodziły do tego klienta w wybranym języku.

W przypadku komunikacji mailowej będą to następujące komunikaty:

  • Przypomnienie o płatności
  • Zaproszenie do systemu
  •  Przywitanie z systemu 
  • Link do płatności
  • Przypomnienie o odrabianiu

W przypadku komunikacji SMSowej będą to następujące komunikaty:

  • Przypomnienie o płatności
  • Automatyczne przypomnienia SMS o nadchodzących kursach indywidualnych
  • Przypomnienie przed zajęciami jednorazowymi

Edycja treści maili systemowych dla każdego języka

Treści niektórych maili systemowych można edytować. Przy włączonej opcji obsługi klientów anglojęzycznych możliwe jest edytowanie treści tych maili osobno dla klientów polskojęzycznych oraz osobno dla klientów anglojęzycznych. W tych miejscach systemu, gdzie możliwa jest edycja treści maili systemowych do klientów pojawi się opcja wyboru języka, dla którego chcemy edytować treść.

ActiveNow _ Ustawienia - Google Chrome 2022-05-30 at 5.35.08 PM

#komunikacja #wysyłka #mail #adres #e-mail #email #wiadomość #wiadomości #tekstowa #tekstowe #poczta #poczty #mailing #wysłać #tekstowej #SMS #skrzynka #pocztowa #klient #nadawca #nadawcy #odbiorca #odbiorcy #smsy #smsami #maila #wysyłki #język #językowa #angielski #system #systemu #anglojęzyczny #klient #klientów #klienci #anglojęzyczni #języka #zmiana #zmienić #zapis #formularz #formularze #zapisu #zapisowe #zapisy #po #angielsku #angielski #w #innym #języku