Obsługa systemu przez recepcję

Czy zatrudniasz osoby do obsługi klienta / na recepcję? ActiveNow pozwoli w łatwy sposób dać im dostęp do wybranych przez Ciebie części systemu.

Możesz np. pozwolić im dodawać nowych klientów i zapisywać ich do grup, jednak zablokować możliwość tworzenia nowych grup i podglądu zestawień przychodowych. Wybór należy do Ciebie 🙂

Włącz moduł recepcji

Wejdź w Ustawienia -> Dodatkowe funkcjonalności i przesuń suwak przy Czy pomaga Ci sekretariat?. Wejdź ponownie w Ustawienia i wybierz zakładkę Uprawnienia użytkowników.

Dodaj recepcjonistów

Po uruchomieniu Panelu Recepcji, przejdź do zakładki Uprawnienia użytkowników. Pojawi się tam sekcja Konta recepcjonistów.

Po kliknięciu Dodaj pojawi się nowe okienko, w którym możesz  wpisać imię i nazwisko, adres mailowy, a także nadać upraweniania dla tej konkretnej osoby. Na podany adres mailowy zostanie wysłane zaproszenie do rejestracji w ActiveNow (podobnie jak kiedy zapraszasz klientów czy prowadzących).

Po rejestracji, recepcjoniści będą mieli dostęp do własnego panelu – podobnego do Twojego, jednak ograniczonego do wybranych przez Ciebie funkcji.

#inne #uprawnienia #recepcji #recepcja