Oceny w panelu klienta

Możesz sprawdzić oceny w ActiveNow, jeśli administrator włączył tą możliwość.

Aby to zrobić z panelu klienta, należy wejść w zakładkę Moje Kursy . Następnie wybierz kurs i kliknij go.

Twoje oceny będą widoczne w sekcji E-DZIENNIK.

Oprócz tego znajdziesz tutaj Historię lekcji, gdzie możesz sprawdzić swoje obecności, tematy poszczególnych lekcji, zadania domowe lub materiały do kursu. 

Kiedy szkoła wpisze Ci nową ocenę, otrzymasz o tym również powiadomienie w Centrum Powiadomień w prawym górnym rogu aplikacji.

#panel #klienta #oceny #oceny #gdzie