Oceny w panelu klienta

Jeżeli w Twojej szkole wystawiane są oceny, możesz je sprawdzić również w ActiveNow, jeśli administrator włączył tą możliwość.

Aby sprawdzić oceny z panelu klienta, należy wejść w zakładkę MOJE KURSY → Wybór kursu następnie przewinąć na dół. W sekcji E-DZIENNIK będą widoczne postępy w nauce. Oprócz tego znajdziemy tutaj Historię zajęć, gdzie będzie można sprawdzić swoje obecności, tematy poszczególnych lekcji, zadania domowe lub materiały do zajęć. 

Kiedy szkoła wpisze Ci nową ocenę, otrzymasz o tym również powiadomienie w Centrum Powiadomień w prawym górnym rogu aplikacji.

#panel #klienta #oceny #oceny #gdzie