Podsumowanie liczby zajęć/godzin w poszczególnych lokalizacjach

Przejdź do sekcji Raporty -> Generator podsumowań. Następnie należy ustawić kategorie: Miejsca – liczba zajęć oraz okres jaki  ma obejmować raport np. wrzesień – październik. Kliknij wygeneruj raport.

Bardzo podobnie, można podsumować liczbę godzin:

Przejdź do sekcji Raporty -> Generator podsumowań. Następnie następnie należy ustawić kategorie: Miejsca – liczba godzin oraz okres, jaki  ma obejmować raport np. wrzesień – październik. Kliknij wygeneruj raport.

#raporty #generator #podsumowań #podsumowanie #lokalizacje #wygenerować #liczba #godzin #zajęć