Podsumowanie obecności

Raport dla konkretnej grupy

Dzięki Raportom w ActiveNow możesz łatwo wygenerować podsumowanie obecności dla danej grupy.

Aby wygenerować raport obecności dla danej grupy należy przejść do zakładki Raporty, a następnie Podsumowanie obecności.

#podsumowanie #obecnośći #raporty