Raport obecności w kursach

Dzięki Raportom w ActiveNow możesz łatwo wygenerować podsumowanie obecności dla danej grupy.

Aby wygenerować raport obecności dla danej grupy należy przejść do zakładki Raporty – Przebieg kursów, a następnie wybrać raport Podsumowanie obecności.

#podsumowanie #obecnośći #raporty