Podsumowanie obecności

Dzięki Raportom w ActiveNow możesz łatwo wygenerować podsumowanie obecności za wybrany okres.

Możesz wygenerować zarówno dla konkretnej grupy oraz dla całej szkoły.

Raport dla całej szkoły

Pierwszym krokiem do wygenerowania takiego podsumowania jest przejście do Raportów. Następnie wybierz zakładkę Podsumowanie obecności. Kolejną czynnością jest wybranie interesującego nas okresu i naciśnięcia przycisku Wygeneruj raport.

Screen Recording 2018-12-18 at 12.18.35.19 PM.gif

Raport dla konkretnej grupy

Dla konkretnej grupy kroki są podobne jak w raporcie dla całej szkoły. Różnica jest w tym, że w wyszukiwarce wpisujemy interesującą nas grupę i generujemy raport.

Screen Recording 2018-12-18 at 12.17.29.42 PM.gif

#podsumowanie #obecnośći #raporty